David Zelníček

Bachelor's thesis

Folk Dance Step Analysis and Classification in Virtual Reality

Folk Dance Step Analysis and Classification in Virtual Reality
Abstract:
Lidové tance byly vždy důležitou součástí lidské kultury. Cílem této práce bylo vyvinout aplikaci ve virtuální realitě na učení lidových tanců na základě již digitálně uchovaných animačních dat zaznamenaných pomocí technologie motion capture. Aplikace byla pro brýle pro virtuální realitu Oculus Quest a zahrnuje automatickou detekci tanečních kroků v animacích uložených jako binární FBX soubory. Testování …more
Abstract:
Folk dances have always been an important part of human culture. Aim of this thesis was to the develop a virtual reality application for learning of folk dances based on already digitized animation data recorded using motion capture technology. The application was made for Oculus Quest head-mounted display and includes automatic detection of steps in binary FBX animation files. User evaluation of 30 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Reader: Iris Kico

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic