Theses 

Statický přepočet příhradové ocelové mostní konstrukce v km 106,213 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov – Ing. Adam Franc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta

Ing. Adam Franc

Diplomová práce

Statický přepočet příhradové ocelové mostní konstrukce v km 106,213 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov

Static Reanalysis of Steel Truss Girder Bridge Structure in km 106,213 on Railway Track Chlumec nad Cidlinou - Trutnov

Anotace: Předmětem této práce je statický přepočet ocelového příhradového svařovaného železničního mostu s dolní mostovkou s průběžným kolejovým ložem. Most se nachází v km 106,213 trati Chlumec nad Cidlinou ? Trutnov. Nosná konstrukce je z roku 2006. Posuzuje se únosnost jednotlivých prvků nosné konstrukce.

Abstract: This work deals with static reanalysis of a steel truss girder welded railway bridge with a lower deck with a continuous railway bed. The structure lays in km 106,213 of the track Clumec nad Cidlinou ? Trutnov. The bridge structure is from 2006. The analysis solves bearing capacities of structure members separately.

Klíčová slova: Most, zatížení, mezní stav únosnosti, síla, napětí, průřez, prvek, prut, nosník, deska

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15566 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Franc, Adam. Statický přepočet příhradové ocelové mostní konstrukce v km 106,213 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov . Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz