Bc. Zuzana Bertová

Diplomová práce

Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace

Cell biomechanics sutdied by AFM nanoindentation
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of cell stiffness characterized by Young’s modulus of tumor cell line MCF7 using the AFM nanoindentation method. The effect of probe tip geometry and the relative force setpoint on the Young's modulus obtained was analyzed. The obtained force curves were processed in different evaluation software and using different fit models. After the measurement was optimized …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom tuhosti buniek charakterizovanej Youngovým modulom pružnosti nádorovej bunkovej línie MCF7 pomocou metódy AFM nanoindentácie. Bol analyzovaný vplyv geometrie hrotu próby a veľkosti maximálnej pôsobiacej sily v meraní na získané hodnoty Youngovho modulu pružnosti. Získané silové krivky boli spracované v rôznych vyhodnocovacích softvéroch a za použitia rozličných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta