Jakub HANDZEL

Bakalářská práce

Fundraisingový plán pro občanskou poradnu Elpis Ostrava

Fundraisingový plan for civil counseling Elpis Ostrava
Anotace:
Obsahem práce, která nese název Fundraisingový plán pro poradnu Elpis Ostrava, je nastínit způsob financování poradny Elpis Ostrava. Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení financování za roky 2009, 2010 a vytvoření nového fundraisingového plánu na rok 2011, uvádím to v praktické části. Pro svou práci jsem pouţil metodu kvalitativního výzkumu. V teoretické části jsem pomocí odborné literatury vymezil …více
Abstract:
The thesis, which is named Fundraising Plan for Elpis Counseling Ostrava, outlines issue of how it is financed by Elpis Counseling Ostrava. The main objective of this study was to evaluate the financing for the years 2009, 2010 and a new fundraising plan for 2011 I note that in practice the. Other minor tasks are to define conceptions fundraising, fundraising plan, fundraiser and techniques and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANDZEL, Jakub. Fundraisingový plán pro občanskou poradnu Elpis Ostrava. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta