Mgr. Michal Prchlík

Bakalářská práce

Shakespeare's Characters: Friar Laurence (Romeo and Juliet)

Shakespeare's Characters: Friar Laurence (Romeo and Juliet)
Anotace:
Tato práce analyzuje postavu bratra Lorenza ze Shakespearovy hry Romeo a Julie. Zabývá se různými kritickými přístupy k bratru Lorenzovi s odkazem na Aristotelovskou a Freytagovskou strukturu hry a to především identifikací „bodu obratu“. V práci ilustruji, jak různé perspektivy v chápání postavy bratra Lorenza závisí na umístění tohoto bodu obratu. K podrobnějšímu zhodnocení postavy bratra Lorenza …více
Abstract:
This thesis analyses the character of friar Laurence from Shakespeare’s play Romeo and Juliet. It studies different critical approaches to friar Laurence with the reference to Aristotelian or Freytag’s structure of the play and especially to the location of the point of the “change of fortune” (or the turning point). I illustrate how the different perspectives in understanding of the friar relate to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Izavčuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk