Bc. Ivana Hájková

Diplomová práce

Výdaje obcí ČR do kultury a památkové péče

Cultural Heritage Preservation Municipal Expenses in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce „Výdaje obcí ČR do kultury a památkové péče“ je identifikovat a zhodnotit výdaje, které obce České republiky vynakládají do kultury a památkové péče. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, které se týkají tohoto tématu. Pozornost je také věnována charakteristice kultury a památkové péče a uvedení do problematiky obecních výdajů. Na tuto část navazuje analýza, v rámci …více
Abstract:
The goal of the thesis “Cultural Heritage Preservation Municipal Expenses in the Czech Republic” is to identify and evaluate expenditures that municipalities in the Czech Republic spend in culture and historic preservation. The first part of this thesis is focused on theoretical knowledge on this topic. Attention is also paid to the characteristics of culture and historic preservation and also presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Chaloupková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta