Michaela Váňová

Diplomová práce

Porovnání daňové povinnosti firem v Německu a v Česku se zaměřením na daň z příjmů právnické osoby

Comparison of corporate tax liability in Germany and the Czech Republic with a focus on corporate income tax
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl porovnat daňové povinnosti firem v Česku a v Německu se zaměřením na oblast daně z příjmu právnických osob. V úvodu je vymezen stručný právní rámec podnikatelského prostředí obou zemí a snaží se tím vnést kontext do odlišné daňové legislativy. Práce se zaměřuje na daně z příjmů právnických osob a zasazuje ji do kontextu české a německé politiky jako fiskální nástroj …více
Abstract:
The diploma thesis aims to compare the tax obligations of companies in the Czech Republic and Germany with a focus on corporate income tax. The introduction defines a brief legal framework for the business environment of both countries and thus tries to bring context into different tax legislation. The thesis focuses on corporate income taxes and places it in the context of Czech and German politics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Vladimíra Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81252