Michal Maťátko

Bakalářská práce

Rozvoj území Bruntálska v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury

The development of the Bruntal area in the context of the development of transport infrastructure
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem území na Bruntálsku z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury, a to kritickým zhodnocením historického vývoje jednotlivých druhů dopravy v regionu, jejich vztahu k ostatním funkčním složkám a stávajícím nástrojům územně plánovacího procesu. Součástí práce je stručná charakteristika zkoumaného území včetně současného a historického vývoje dopravy zkoumaného …více
Abstract:
This bachelor´s work deals with the development of the Bruntal area from the point of transport infrastructure development in the way of critical assessment of historical development of single transportation kinds in the region, their relationship with the other working elements and existing implements of spatial planning process.A constituent part of the work is a brief characteristic of the investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů