Michal Maťátko

Bachelor's thesis

Rozvoj území Bruntálska v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury

The development of the Bruntal area in the context of the development of transport infrastructure
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem území na Bruntálsku z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury, a to kritickým zhodnocením historického vývoje jednotlivých druhů dopravy v regionu, jejich vztahu k ostatním funkčním složkám a stávajícím nástrojům územně plánovacího procesu. Součástí práce je stručná charakteristika zkoumaného území včetně současného a historického vývoje dopravy zkoumaného …more
Abstract:
This bachelor´s work deals with the development of the Bruntal area from the point of transport infrastructure development in the way of critical assessment of historical development of single transportation kinds in the region, their relationship with the other working elements and existing implements of spatial planning process.A constituent part of the work is a brief characteristic of the investigated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Regional Development / Management and Regional Development