Bc. Dana HEJDUKOVÁ

Master's thesis

Zkušenosti dětí s přípravou na vyšetření nebo zákrok

Experiences of children with preparation for medical examination and intervention
Anotácia:
Tématem mé diplomové práce jsou "Zkušenosti dětí s přípravou na vyšetření nebo zákrok". Dítě je proti dospělému mnohem citlivější a tím také zranitelnější, vzhledem k jeho věku a vývoji je nutné pečlivě zvažovat, co a jakým způsobem mu říci. Každé dítě má právo na dostatek informací podaných ve správnou dobu a správným způsobem, který zohledňuje jeho věk a rozumovou vyspělost. Dostatečná komunikace …viac
Abstract:
The topic of my thesis is "Experiences of children with preparation for medical examination and intervention". Children are more sensitive and therefore more vulnerable, with respect to their age and development it is necessary to carefully consider what to tell them and how. Each child has the right for sufficient information given at the right time and the right way, taking into account its age and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010
Zverejniť od: 24. 5. 2010
Identifikátor: 17041

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
 • Vedúci: Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJDUKOVÁ, Dana. Zkušenosti dětí s přípravou na vyšetření nebo zákrok. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / odbor:
Nursing / Nursing in Selected Clinical Disciplines

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ubwymm ubwymm/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.