Ekaterina Zaborskikh

Bachelor's thesis

Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)

Kurzové systémy a stabilita měnových kurzů (případ zemí exportujících ropu)
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na kurzové systémy a stabilitu měnových kurzů zemí exportujících ropu.Práce je rozdělena do čtyř kapitol.V první kapitole jsou charakterizovány kurzové režimy,výhody pevného a plovoucího měnového kurzu.Druhá kapitola je věnována historickému vývoji cen ropy,faktorům, které ceny ropy ovlivňují a následkům jejich poklesu.Následně jsou popsány příčiny posledního propadu cen …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on exchange rate regimes and stability of exchange rates in case of oil-exporting countries. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter describes exchange rate regimes, advantages of fixed exchange rates and floating.The second chapter is about development of oil prices, factors influencing oil prices and economic and financial consequences …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedúci: Martin Mandel
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53880