Bc. Arailym Zhumashova

Bakalářská práce

Řízení značky a následná komunikační strategie v podnikové praxi

The management of the brand and the subsequent communication strategy in business practice
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu osobní značky. V práci bylo poukázáno na to, že osobní značka již není jenom součástí života politiků či mediálních osobností, avšak se jedná i o součást běžného života firmy. Cílem dané bakalářské práce je na základě zhodnocení teoretických poznatků a vlastně uskutečněného průzkumu navrhnout zvolenému podniku kroky ke zlepšení jeho situace na současném trhu. V první …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the theme of personal brand. The thesis pointed out that a personal brand is no longer just a part of the life of politicians or media personalities, but it is also a part of the daily life of the company. The aim of this bachelor thesis is to suggest steps to improve the current market situation on the basis of the theoretical knowledge and the actual survey. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: DBA Oldřich Dutý, MSc
  • Oponent: Ing. Peter Stuchlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní