Bc. Lukáš Buřt

Diplomová práce

Optimalizace tréninkového zatížení rozehrávaček v ženském basketbalu ve výkonnostní kategorii

Optimization of the Training Load of Guards in Amateur Women's Basketball
Anotace:
Práce se zabývá problematikou optimalizace tréninkového zatížení v basketbalu. Cílem je navrhnout optimalizační tréninkový plán pro ženské basketbalové družstvo hrající amatérskou soutěž. Úkolem je pomocí testů dokázat účinnost tohoto plánu. Práce obsahuje také zásobník cvičení pro rozvoj rozehrávačských schopností a dovedností. Tato práce může sloužit jako zdroj informací hlavně pro trenéry družstev …více
Abstract:
The diploma thesis deals with problematics of training load in basketball. The aim is to design the optimization training plane for women´s basketball team from amateur league. The task is using the tests to prove the effectiveness of this plan. The thesis contains a collection of exercises for development guard´s abilities and skills. This thesis may serve as source of informations especially for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma