Bc. Petra Nezvalová

Diplomová práce

Programy prevence závislostního chování pro 2. stupeň základní školy

Prevention programmes of drug abuse behaviour at primary school
Anotace:
Cílem prevence je předcházet tomu, aby děti a mladí lidé zneužívali návykové látky včetně alkoholu a tabáku a podléhali jiným sociálně nežádoucím jevům. Pokud to není možné, posunout setkání s těmito látkami do pozdějších let, kdy se zvýší odolnost organismu a sníží rizika. Prevence je jednou z forem ovlivňování sociálně patologických jevů. Druhou formou je represe, která řeší důsledky. Rovnováha mezi …více
Abstract:
The prevention goal is to prevent children and young people from abusing addictive drugs, including alcohol and tobacco, to prevent them from yielding other socially undesirable phenomena: if this is impossible, to detain the encounter with these drugs until the years when the resistance of an individual’s organism increases and the risk of harm probability decreases. Prevention is a form of modifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta