Bc. Ivan Kudela

Bachelor's thesis

Vznik Československé republiky a státní správa (1918 - 1920)

The establishmen of Czechoslovak state and state administration
Abstract:
Rok 1918 patří k zásadním mezníkům našich národních dějin, neboť v něm došlo k vyvrcholení úsilí československého národa o vznik republiky a byly vytvořeny základní předpoklady k řádnému fungování veřejné správy. Což zejména z počátku byla úloha velmi nelehká. Cílem mé práce je zmapovat vývoj veřejné správy v prvních dvou letech od vzniku Československé republiky. První část bakalářské práce má za …more
Abstract:
The idea of the Establishment of the independent Czechoslovak state started to develop after the outbreak of the First World War. The war course obviously indicated the postwar possibilities of the development of European political and state arrangement . Foreign and national resistance movement caused the birth of the Czechoslovak statehood idea. The close cooperation of the Czech and Slovak nations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2006
  • Supervisor: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta