Bc. Michaela KUPKOVÁ HAMPEJSOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Projekt v mateřské škole - Z pohádky do pohádky

The kindergarden project - From fairy tale to fajry tale
Anotace:
ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o pohádkách a jejich významu pro děti a je zaměřena na způsob vnímání především předškolními dětmi. Úvodem práce je nahlédnutí do základního dokumentu RVP PV z něhož vychází samotná edukace. Hlavním tématem je základní význam a funkce pohádek pro rozvoj osobnosti dítěte. Dalším tématem je rozdělení pohádek na klasické a moderní a dobro a zlo v nich, tedy jeho vykreslení …více
Abstract:
ABSTRACT The thesis features fairy tales and their main significance for children, and is focused on the way preschool children (in particular) perceive them. As an introduction it deals with fairy tales, where they come from, their basic meaning and function. The main topic is the sorting of fairy tales into classic and modern, and the good and evil in the fairy tales; that is, its depiction in classic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Hyplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPKOVÁ HAMPEJSOVÁ, Michaela. Projekt v mateřské škole - Z pohádky do pohádky. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy