Bc. Zuzana Muschová

Diplomová práce

Výuka informační gramotnosti s důrazem na elektronické informační zdroje realizovaná na vybraných fakultách Slezské univerzitě v Opavě

Information literacy training with a focus on e-resources implemented at selected faculties of the Silesian University in Opava
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na výuku informační gramotnosti s důrazem na elektronické informační zdroje na Slezské univerzitě v Opavě. Teoretická část se zabývá informační gramotností a jejími kompetencemi, infomačním přetížením, informační vzděláváním a funkční gramotností. Dále jsou rozebrány elektronické informační zdroje, jejich charakteristika, vyhledávání informací, subjekty v procesu vyhledávání …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the teaching of information literacy with emphasis on electronic information resources at the Silesian University in Opava. The theoretical part deals with information literacy and its competences, information overload, information education and functional literacy. Furthermore, electronic information resources, their characteristics, information retrieval, subjects in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ntq76/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě