Bc. Petra Šimánková

Diplomová práce

Metamorfózy Jana Žižky z Trocnova v českém umění 2. poloviny 19. století: Pomníková tvorba versus populární vizuální kultura

The metamorphoses of Jan Žižka of Trocnov in the second half of 19th Century Czech art: Monuments versus popular visual culture
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem Žižkových pomníků, jež na našem území vznikaly ve druhé polovině 19. století, a srovnává je s populární vizuální kulturou. První část se věnuje recepci a mýtu Jana Žižky z Trocnova a zaměřuje se na stěžejní historické texty Františka Palackého, V. V. Tomka a Josefa Pekaře. Druhá část analyzuje jednotlivé pomníky a pozoruhodné okolnosti jejich vzniku, pokouší …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of Jan Žižka’s monuments, wich originated in our country in the second half of the 19th century, and compares them with the popular visual culture. The first part of the text is focused on the reception and myth of Jan Žižka in the 19th century and concentrates on the crucial historical texts of František Palacký, V. V. Tomek and Josef Pekař. The second part analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění