Bc. Gabriela Keplová

Diplomová práce

Korekce refrakčních vad laserem

The laser corection of refractive errors
Anotace:
Korekce refrakčních vad laserem Teoretická část obahuje stručnou anatomii oka a rohovky, přehled refrakčních vad, optických aberací, historie laseru a refrakční chirurgie. Přehled laserových operací: LASIK, PRK, Epi-LASIK a LASEK a jejich komplikace. Praktická část je věnována srovnání výskytu aberací vyšších řádů po LASEKu a Epi-LASIKu.
Abstract:
The laser correction of refraction errors The theoretical part includes the short eye and cornea anatomy, errors of refraction, view of optical aberration, the laser history and refraction surgery. The view of laser methods: LASIK, PRK, Epi-LASIK and LASEK and their complication. The practical part is devoted to comparision of higher order aberrations after LASEK and Epi-LASIK.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy

Práce na příbuzné téma