Mgr. Kateřina Hrubá

Diplomová práce

Nakládání s ochrannou známkou Společenství jako s předmětem vlastnictví

Handling of the Community Trademark as the Object of the Property Rights
Anotace:
Cílem diplomové práce na téma „Nakládání s ochrannou známkou Společenství jako s předmětem vlastnictví“ je vymezit pojem vlastnického práva, analyzovat pojem a funkci ochranné známky Společenství a popsat základní možné dispozice, které u ochranné známky Společenství připadají v úvahu, přičemž nebude opomenut také rozbor právního režimu jednotlivých dispozic. Předmětem zkoumání budou dispozice uvedené …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis named „Handling of the Community Trademark as the Object of the Property Rights“ is to explain the meaning of the property law, to analyse the meaning and purpose of the Community trade mark and finally to describe the basic handling with the Community trade mark. Legal regime of analysed handling will not be omitted. This thesis is focused on handling with the Community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta