Theses 

Rozbor druhů chování při vysokoškolské výuce – Michaela BOUDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela BOUDOVÁ

Bakalářská práce

Rozbor druhů chování při vysokoškolské výuce

The analysis of the students behavior during university lectures

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tím, jak se žáci vysoké školy chovají ve výuce. V první části této práce je vysvětleno lidské chování z různých pohledů a vývoj člověka po dobu školní docházky. Dále je zde vysvětlena technická stránka natáčení a videokamer. Jsou zde také uvedeny poznatky z již provedených videovýzkumů. V praktické části jsou rozebrány už jednotlivé druhy chování daných studentů. V této části jsou použity znalosti z analýzy lidského chování a již provedených videovýzkumů.

Abstract: The bachelor thesis deals with how students of college behave in teaching. The first part of this work explains human behavior from different perspectives and human development during school attendance. The second part explains the technical side of filming and video cameras. There are also findings from already conducted video surveys. In these practical part the individual types of behavior of the given students are already analyzed. This part uses knowledge from human behavioral analysis and conducted video surveys.

Klíčová slova: videostudie, vývoj žáků, kognitivní přístup, behaviorální přístup, realizace videostudie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74541 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BOUDOVÁ, Michaela. Rozbor druhů chování při vysokoškolské výuce. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz