Bc. Jaromír Varga

Diplomová práce

Elektronové vlastnosti imidazolu a imidazolia v push-pull systémech

Electronic properties of imidazole and imidazolium in push-pull systems
Anotace:
Byla provedena literární rešerše zabývající se fyzikálně-chemickými vlastnostmi molekul na bázi 1H-imidazolu a 1H-imidazolia. S využitím vybraných palladiem katalyzovaných cross couplingových reakcí byly připraveny titulní chromofory. Tyto molekuly strukturního tvaru "Y" jsou formovány ze společné centrální akceptorní jednotky 4,5-difenyl-1-methyl-1H-imidazolu, ?-systému a donorního fragmentu. Nalezenými …více
Abstract:
Literary review focused on physical and chemical properties of 1H-imidazole and 1H-imidazolium-type molecules has been performed. Title chromophores has been prepared by using selected palladium-catalyzed cross-coupling reactions. These "Y-shaped" molecules are formed from a common central acceptor unit of 1-methyl-4,5-diphenyl-1H-imidazole, ? system, and donor fragment. Eight new 2-substituted 1-methyl …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Varga, Jaromír. Elektronové vlastnosti imidazolu a imidazolia v push-pull systémech. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Organická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.