Patrik Klos

Bakalářská práce

Využití potravin restauračního provozu dle komodit

Use of Food in Restaurants According to Commodities
Anotace:
První z cílů bakalářské práce je seznámení s problematikou bezpečností potravin v České republice, například jaké jsou normy pro potraviny, které k nám proudí z jiných zemí, aby měli tu správnou kvalitu, nebo jaké jsou hygienické normy pro restaurační provoz. Druhá část se zabývá gastroodpadem. Bude se snažit objasnit, jaký a kolik odpadu vzniká v restauračním provozu a z čeho je složený. V praktické …více
Abstract:
The first objective of this thesis is to introduce the issue of food safety in the Czech Republic, for example what are the standards for food stuffs that flow from other countries to us to have the right quality or what are the hygienic standards for restaurant operations. The second part deals with food waste. It will try to clarify how much and how much waste is generated in the restaurant operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klos, Patrik. Využití potravin restauračního provozu dle komodit . Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe