Bc. Žaneta Petraturová

Bakalářská práce

Výuka dovednosti čtení ve výuce anglického jazyka pro sluchově postižené žáky na druhém stupni základních škol

Teaching reading skills in the class of English language for hearing impaired pupils at secondary level of Czech primary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na dovednosti čtení ve výuce anglického jazyka na základních školách pro sluchově postižené. V teoretické části se popisuje základní pohledy o sluchovém postižení, sluchových ztrátách, komunikačních systémech a vzdělávání s komunikačními přístupy. V třetí části té části se popisuje jazykové dovednosti, anglický jazyk jako cizí jazyk, výukové přístupy a metody, srovnání …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on reading skills in the English instruction in primary schools for the deaf. In the theoretical part, it describes general viewpoints of deafness, hearing losses, communication systems and education with communication approaches. In the third chapter of the theoretical part, it describes language skills, English as a foreign language, teaching approaches and methods, comparison …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta