Bc. Petr Urbánek

Bakalářská práce

Pevnostní charakteristiky vztahu beton - hornina v různých podmínkách

Strength of concrete and rock under different conditions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním pevnosti v tahu za ohybu a v jednoosém tahu na kontaktu normového betonu a horniny za různých podmínek. Pro potřeby laboratorních zkoušek byl zvolen arkózový pískovec devonského stáří z lomu Tasovice hojně užívaný jako kamenivo společně s betonovou maltou. Z uvedených materiálů byly vyrobeny zkušební tělesa, která byla následně vystavena podmínkám simulující …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the determination of tensile strength after bending and uniaxial tension on contact of standard concrete and rock under various conditions. For the laboratory tests was chosen sandstone from the Tasovice quarry. Test specimens were produced from these materials, which were subsequently exposed to conditions simulating repeated freezing and thawing, high temperatures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Berčáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.