Bc. Veronika Bosáková

Diplomová práce

Depiction of Gender Violence in Eden Robinson’s and Lee Maracle’s Writing

Depiction of Gender Violence in Eden Robinson’s and Lee Maracle’s Writing
Anotace:
Cílem této práce je demonstrovat vyobrazení rodového a rodinného násilí v domorodých komunitách v Kanadě ve dvou různých žánrech kanadské literatury. Rodové a rodinné násilí je vážným problémem domorodých komunit, a proto se tato práce zabývá tím, jak dvě původní (domorodé) autorky tento problém řeší v jejich psaní a zda lze konstatovat, že jejich díla odrážejí realitu.
Abstract:
The aim of this thesis is to demonstrate the depiction of gender and family violence in Indigenous communities in two different genres of Canadian writing. Gender and family violence has been a serious problem in Indigenous communities, and thus, this thesis looks at how two Indigenous authors tackle this problem in their writing and whether it can be stated that their works reflect the reality.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma