Bc. Veronika Bosáková

Master's thesis

Depiction of Gender Violence in Eden Robinson’s and Lee Maracle’s Writing

Depiction of Gender Violence in Eden Robinson’s and Lee Maracle’s Writing
Abstract:
Cílem této práce je demonstrovat vyobrazení rodového a rodinného násilí v domorodých komunitách v Kanadě ve dvou různých žánrech kanadské literatury. Rodové a rodinné násilí je vážným problémem domorodých komunit, a proto se tato práce zabývá tím, jak dvě původní (domorodé) autorky tento problém řeší v jejich psaní a zda lze konstatovat, že jejich díla odrážejí realitu.
Abstract:
The aim of this thesis is to demonstrate the depiction of gender and family violence in Indigenous communities in two different genres of Canadian writing. Gender and family violence has been a serious problem in Indigenous communities, and thus, this thesis looks at how two Indigenous authors tackle this problem in their writing and whether it can be stated that their works reflect the reality.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic