Bc. Josef Jetmar

Bakalářská práce

Aplikační řešení pro inteligentní domácnost

Application solution for the intelli-house
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem a definicí pojmů soudobých technologií používaných v souvislosti s termínem Inteligentní domácnost. Praktická část je věnována tvorbě serverové aplikace, kterou bude možné spravovat skrze webové rozhraní. Součástí výsledné práce je fyzický demonstrační model typové domácnosti, na kterém bude možné předvést možnosti vytvořené aplikace. Pro potřeby řízení fyzického …více
Abstract:
This thesis deals with the description and definition of contemporary technologies associated with term "Smart home". The practical part focuses on the development of a server application which can be controlled via a web-based user interface. Another aim of the work is to create a physical demonstration model of type solution for households, which can be operated through the application. Single-board …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Brožek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jetmar, Josef. Aplikační řešení pro inteligentní domácnost. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie