Bc. Jana Kudělková

Diplomová práce

Pražská škola a Axiomatický funkcionalismus

Prague School and Axiomatic Functionalism
Anotace:
Práce představuje přehled a srovnání metod a fonologických konceptů dvou funkcionalistických lingvistických škol, Pražského lingvistického kroužku (zde zastoupeného především N. S. Trubeckým a Josefem Vachkem) a Mulderova Axiomatického funkcionalismu.
Abstract:
The thesis presents an overview of methods and phonological concepts of two functionalist linguistic schools, the Prague Linguistic Circle (here represented by N. S. Trubetzkoy and Josef Vachek) and Mulder´s Axiomatic Functionalism (AF). Both schools share the following characteristics: a functional view of language, deductively constructed theories which serve as an instrument for language analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.