Michaela Ovesná

Bakalářská práce

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v bankovním prostředí

Measures against Money Laundering and Terrorist Financing in the banking environment
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku legalizaci výnosů z trestní činnosti a fi-nancování terorismu v bankovním prostředí. V první části práce jsou objasněny základní po-jmy doprovázející proces praní špinavých peněz a popisuje jednotlivé fáze, kterými proces praní špinavých peněz prochází. Druhá část práce je zaměřena na aktuální právní stav této problematiky a stručný právní vývoj v České …více
Abstract:
This thesis is focused on legalization of proceeds from criminal activities and financing terro-rism in the banking enviroment. Thesis explaining the basic concepts accompanying the pro-ces of money laundering and desribes the different phases of the proces of money laudering passes, this is desribed in the first part. The second part focuses on the current legal status of this issue and brief legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Vávra
  • Oponent: Jan Sváček, JUDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.