Bc. Soňa Vrchlavská, DiS.

Diplomová práce

Ochrana majetkových práv autora počítačového programu

Property Rights Protection of Computer Program Author
Anotace:
Tato práce si klade za cíl analýzu stávající právní úpravy ochrany majetkového práva autora počítačového programu a praktické doporučení pro jeho nakládání. První část práce se zabývá vznikem a následným rozvojem autorskoprávní ochrany počítačového programu a objasňuje technické pojmy, které s danou problematikou úzce souvisí. V druhé části práce je pojednáno o konceptu duševního vlastnictví a jeho …více
Abstract:
The aim of the work is to analyze existing legislation on protection of property rights of the author of software, and practical recommendations for its use. The first part deals with the formation and subsequent developement of the legal protection of computer program and technical terminology that are closely related with the problem. In the second part, we discuss the concept of intellectual property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management