Lenka STÁHALOVÁ

Bakalářská práce

Sexuální orientace jako důvod společenské diskriminace

Sexual orientation as a reason of social discrimination
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat problematiku společenské diskriminace v souvislosti se sexuální orientací. V teoretické části je pojednáno o vnímání odlišné sexuální orientace od historie po současnost a jsou definovány důležité pojmy související s jednotlivými sexuálními minoritami. Další část práce je pak zaměřena na problematiku diskriminace z pohledu sociálního a právního hlediska …více
Abstract:
The goal of this bachelor work is to explore the problems of social discrimination connected with sexual orientation. The theoretical part discusses the perception of different sexual orientation from history up to now and there are defined important terms concerning specific sexual minorities. The next part concentrates on the problem of discrimination from the social and legal point of view and there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STÁHALOVÁ, Lenka. Sexuální orientace jako důvod společenské diskriminace. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma