Bc. Iva Kouřilová

Diplomová práce

Prvky naturalismu u Guy de Maupassanta: kontrastivní studie

Naturalistic Elements in the Works of Guy de Maupassant: a Contrastive Study
Abstract:
The work deals with elements of naturalism in the works of Guy de Maupassant. With the aid of corpus linguistics the author compares his vocabulary to the vocabulary of other selected authors.
Abstract:
Práce se zabývá prvky naturalismu v díle Guy de Maupassanta. Za pomoci korpusové lingvistiky srovnává jeho slovní zásobu se slovní zásobou dalších vybraných autorů.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta