Bc. Eliška HANSKUTOVÁ

Diplomová práce

Paliativní péče u klientů v ambulancích primární péče praktických lékařů

Palliative care for patients in outpatient primary care practitioners
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat možnosti spolupráce praktických lékařů a všeobecných sester u jejich registrovaných pacientů v paliativní péči na okrese Blansko. Metodika: Pro výzkum byla vybrána kvalitativní metoda, která byla zvolena záměrně. Participanti výzkumu byli vybráni úmyslně a pro sběr dat byla použita technika polostrukturovaného rozhovoru. Bylo provedeno 18 rozhovorů …více
Abstract:
Objective: The main objective of this thesis was to identify and describe the possibilities of cooperation between practitioners and nurses and their registered patients in palliative care in the district of Blansko. Methodology: The research uses a qualitative method that was chosen deliberately. The research participants were selected intentionally and a data collection technique was used for semistructured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANSKUTOVÁ, Eliška. Paliativní péče u klientů v ambulancích primární péče praktických lékařů. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii