Bc. Martin Krajovský

Diplomová práce

Postavení a fungování neziskové organizace - případová studie

The position and functioning of a non-profit organization – case study
Anotace:
Diplomová práce se zabývá neziskovými organizacemi v oblasti životního prostředí. Neziskové organizace mají v českých zemích dosti dlouhou tradici. Jejich začátek sahá až do 19. století. Cílem této práce je tyto organizace zmapovat, prozkoumat a analyzovat jejich postavení a fungování za předpokladu využití komparace, dedukce a analyticko-syntetické metody. Práce se skládá z teoretických kapitol, v …více
Abstract:
The diploma thesis deals with non-profit organizations in the field of the environment. Non-profit organizations have a fairly long tradition in the Czech lands. Their beginning dates back to the 19th century. The aim of this work is to map, explore and analyze their position and functioning, assuming the use of comparison, deduction and analytical-synthetic methods. The work consists of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní