Ivana KADLČÁKOVÁ

Diplomová práce

Poznatky z teorie a praxe zákona o registrovaném partnerství a začlenění otázky péče o dítě

Knowledge of the theory and practice of the law on registered partnership and integration of child care
Anotace:
Předmětem této Diplomová práce je institut registrovaného partnerství a jeho začlenění do právního systému v České republice, od jeho prvních návrhů do konce roku 2011. Zákon o registrovaném partnerství prolomil dlouhá léta udržované tabu otázky homosexuality. Jeho přijetím se Česká republika připojila k dalším evropským státům, které do svých právních řádů implementovaly úpravu soužití osob stejného …více
Abstract:
The focus of this thesis is the institution of registered partnerships and its status in the legal system of the Czech Republic, since the first proposals to the end of 2011. Registered Partnership Act broke many years maintained a taboo of homosexuality. The Czech Republic joined the other European States to implement their national legal systems treatment of same-sex cohabitation. This thesis summarizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Milena Opatrná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLČÁKOVÁ, Ivana. Poznatky z teorie a praxe zákona o registrovaném partnerství a začlenění otázky péče o dítě. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická