Mgr. Jitka Šrůtková

Rigorózní práce

Vztah Ústavního soudu k Nejvyššímu správnímu soudu a ke speávnímu soudnictví , zejména v otaázkách procesních

The Relation between the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court and the Influence of the Constitutional Court s Decision Making on Administrative Justice Especially Regarding Procedural Aspects
Anotace:
Rigorózní práce je zaměřena na postavení Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu v soudním systému České republiky a na jejich vzájemný vztah zejména v otázkách procesních. Hlavní pozornost je věnována procesním prostředkům kasační stížnosti a ústavní stížnosti (vč. jejich návaznosti z hlediska přezkumu správních rozhodnutí, zásahů a nečinnosti), dosavadní rozhodovací praxi a vlivu judikatury …více
Abstract:
The thesis deals with the relationship between the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court and the influence of the Constitutional Court´s decision-making on interpretation of provisions of the Code of Administrative Justice and on proceedings at administrative courts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Oponent: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta