Bc. Pavla Pajerová

Bakalářská práce

Postoje rodičů a sociálních pracovníků k práci s dětmi s ADHD

The attitudes of parents and social workers to work with children with ADHD
Anotace:
Práce se zabývá postoji rodičů a sociálních pracovníků k práci s dětmi s ADHD. Cílem je prozkoumat postoje těchto dvou skupin, zejména pak jejich vnímání práce s dětmi s ADHD, prožívání a chování při práci s dětmi s ADHD a zodpovědět tak na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jaké jsou shody a rozdíly v postojích rodičů a sociálních pracovníků k práci s dětmi s ADHD?“ Teoretická část této práce je …více
Abstract:
The thesis deals with the attitudes of parents and social workers to work with children with ADHD. The aim is to explore the attitudes of these two groups, especially their perception of work with children with ADHD, experience and behavior at work with children with ADHD and answer the following question: „What are the correspondences and differences in the attitudes of parents and social workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií