Bc. Jan Švábenský

Master's thesis

Teaching Literature in Secondary Schools as Part of the English Language Curriculum

Teaching Literature in Secondary Schools as Part of the English Language Curriculum
Anotácia:
Cílem práce je popsat a analyzovat několik aspektů výuky literatury ve dvou různých předmětech na vybrané střední škole v Brně. Práce je rozdělena na dvě části. První část tvoří teoretický rámec, který slouží jako východisko pro výzkumnou část. Teoretická část se zabývá obecnými teoriemi učení, výběrem textů, způsobem kladení otázek a plánováním hodin. Ve druhé části práce je tato teorie použita při …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe and analyze several aspects of teaching literature in two selected courses in a secondary school in Brno. In order to do so, the thesis is divided into two main parts. The first part is formed by the theoretical framework establishing relevant terminology and the basis for the research: general theories of teaching, texts selection, skill of asking questions and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature