Theses 

Kriminalita žen jako relativně nový druh kriminality – Mgr. Marie Železná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Marie Železná

Diplomová práce

Kriminalita žen jako relativně nový druh kriminality

Criminality of Women as relatively Type of the Criminality

Anotace: Práce se zabývá příčinami, podobou a prevencí ženské kriminality. Příčiny nalézá uvnitř delikventek i v prostředí, které je obklopuje. Zohledňuje také východiska feministického a etiketizačního přístupu. Podobu ženské zločinnosti přibližuje na základě rozboru statistických údajů o kriminalitě, a to jak z hlediska kvantity trestných činů páchaných ženami, tak i jejich povahy. Zmiňuje také kriminalitu latentní. Podrobně se věnuje oblasti prevence, v jejímž rámci se zamýšlí nad vhodností vyššího uplatňování alternativních opatření.

Abstract: This thesis deals with causes, forms and prevention of female criminality. The causes of criminal behaviour are identified in criminals themselves and in their surrounding environment. The thesis also takes into consideration feminist and labeling approach. The form of female criminality is described on the basis of statistical data analysis focusing on the number and the nature of crimes. Latent criminality is also introduced. The thesis addresses in detail the issue of prevention of female criminality and it considers the appropriateness of using alternative sanctions more frequently.

Klíčová slova: ženská kriminalita, příčiny kriminality, kriminální statistiky, latentní kriminalita, prevence, alternativní opatření, female criminality, causes of criminality, criminal statistics, latentcriminality, prevention, alternative sanctions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz