Mgr. Marie Železná

Diplomová práce

Kriminalita žen jako relativně nový druh kriminality

Criminality of Women as relatively Type of the Criminality
Anotace:
Práce se zabývá příčinami, podobou a prevencí ženské kriminality. Příčiny nalézá uvnitř delikventek i v prostředí, které je obklopuje. Zohledňuje také východiska feministického a etiketizačního přístupu. Podobu ženské zločinnosti přibližuje na základě rozboru statistických údajů o kriminalitě, a to jak z hlediska kvantity trestných činů páchaných ženami, tak i jejich povahy. Zmiňuje také kriminalitu …více
Abstract:
This thesis deals with causes, forms and prevention of female criminality. The causes of criminal behaviour are identified in criminals themselves and in their surrounding environment. The thesis also takes into consideration feminist and labeling approach. The form of female criminality is described on the basis of statistical data analysis focusing on the number and the nature of crimes. Latent criminality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo