Bc. Radka ZÁLEJSKÁ

Diplomová práce

Sluch a věk

Hearing and age
Anotace:
Sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů. S přibývajícím věkem se jeho kvalita snižuje. Cílem této práce bylo zjistit a srovnat práh sluchu v jednotlivých věkových kategoriích od 18 let věku výše u mužů a žen na Karvinsku a dále porovnat subjektivní vnímání sluchové poruchy, zjištěné pomocí zkrácené verze dotazníku Hearing Handicap Inventory (HHI), s objektivně naměřeným prahem sluchu. Teoretická …více
Abstract:
Hearing is one of the most important senses. With age, the quality decreases. The objectives of this thesis was to determine and compare the hearing threshold in each category from above 18 years of age for men and women in the Karviná and to compare the subjective perception of auditory disorders detected using a shortened version of the questionnaire Hearing Handicap Inventory (HHI), with objectively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁLEJSKÁ, Radka. Sluch a věk. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví