David WÉBR

Bakalářská práce

Prediktivní regulátor pro řízení pohybu elektromechanických soustav

Model-based predictive control of electromechanical motion systems
Anotace:
Práce se zabývá studiem prediktivního řízení a to zejména jeho algoritmem a jeho praktickým použitím k regulaci systémů. V počátku práce je podrobně popsán princip činnosti prediktivní regulace. Je zde rozebráno, jak se predikuje chování systému, jak probíhá hledání optimálního akčního zásahu, jaká lze klást omezení na regulační smyčku prostřednictvím MPC regulátoru nebo jak lze do algoritmu zahrnout …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to study the predictive control. It focuses on its algorithm and its comparison with other commonly used control strategies. At the beginning of this thesis it is shown, how the prediction of future system behavior is made, how to find the optimal control action, how to handle constraints or how to properly handle disturbance. In the next section 3 possible options are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Goubej, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WÉBR, David. Prediktivní regulátor pro řízení pohybu elektromechanických soustav. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/