Bc. Miroslava Danielová

Diplomová práce

Podpora Komunitního centra při vzdělávání romských žáků

Support Community Center in the Education of Roma Pupils
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem navázala na svoji bakalářskou práci. Zaměřila jsem se v těchto studiích na vzdělávání Romských studentů. Na jejich problémy při nástupu do základní školy a při výstupu ze základní školy a další návazné studium. Ve své dlouholeté praxi jsem narážela na stále se opakující problémy. Největším problémem je lhostejný přístup rodičů ke vzdělávání svých děti, MŠ, ZŠ a dalším vzdělávání …více
Abstract:
In my thesis, I continued on my work. I focused in these studies on the education of Roma students. Their problems start in primary school and at the exit from the primary school and other follow-up study. In my years of practice I have hinted at the recurring problems. The biggest problem is the indifferent attitude of parents to educate their children, kindergarten, primary school and further education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta