Ing. Vendula Novotná

Diplomová práce

Materiálový tok v konkrétním podniku

Material flow in particular enterprise
Anotace:
Diplomová práce „Materiálový tok v konkrétním podniku“ se skládá ze dvou částí. V teoretické části je objasněn pojem materiálový tok, plýtvání v materiálovém toku včetně metod pro jeho měření a analýzu, a metoda 5S. V praktické části je představen podnik Bosch Rexroth včetně jeho procesu. Na základě metod z teoretické části jsou zjištěny oblasti, v nichž lze učinit materiálový tok plynulejší odstraněním …více
Abstract:
The diploma thesis “Material flow in particular enterprise” is composed of two parts. In the theoretical part I clarify the term material flow, waste in material flow and methods for its measurement and analysis, and 5S method. In the practical part I introduce the enterprise Bosch Rexroth including its main process. Using methods of the theoretical part I identify critical areas in material flow relating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta