Mgr. Filip KOMBEREC

Doctoral thesis

Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018

Příspěvek k procesu didaktizace a formativnímu potenciálu narativní fikce

Interpretation of Karel Capek's Work in Learning Books for High School (1918-2018)
Abstract:
Disertační práce "Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018" s upřesňujícím podtitulem "Příspěvek k procesu didaktizace a formativnímu potenciálu narativní fikce" se zabývá procesem didaktizace literárního díla Karla Čapka v kontextu literárního vzdělávání na střední škole a reflexí formativního potenciálu Čapkovy narativní fikce v didaktické interpretaci …more
Abstract:
The dissertation thesis, "Interpretation of Karel Čapek's Work in Learning Books for High School (1918-2018)", with the subtitle "Contribution to the Process of Didactization and Formative Potential of Narrative Fiction", deals with the interpretation of Karel Čapek's literary work in the context of literary education at high school. The subtitle specifies two main problems addressed by this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOMBEREC, Filip. Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018. Ústí nad Labem, 2018. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta