Kateřina Hladíková

Bachelor's thesis

Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí

Evaluation of the state of old ecological burdens originating from mining activities in Kutná Hora and its surroundings
Anotácia:
Bakalářská práce na téma „Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí“ je zaměřena na existující kontaminaci půd těžkými kovy, především arsenem v Kutné Hoře. Největší zátěž je zkoumána v městské části obce zvané Kaňk. Kontaminace pochází z dob největšího rozvoje těžby stříbra v Kutné Hoře a okolí. Původ sahá až do 13. století a postupem let materiál …viac
Abstract:
Thema of Bachelor thesis is called „"Evaluation of the state of old ecological burdens originating from mining activities in Kutná Hora and its surroundings" is focused on existing contamination of soils with heavy metals, especially arsenic in Kutná Hora. The greatest burden is being explored in the city district of Kaňk. Contamination comes from the time of the greatest development of silver mining …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ing. Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta