Theses 

Modelové odvození a laboratorní příprava různých typů stabilních syntetických podzemních vod – Bc. Monika Spitzerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Monika Spitzerová

Bakalářská práce

Modelové odvození a laboratorní příprava různých typů stabilních syntetických podzemních vod

The model derivation and laboratory preparation of various types of stable synthetic groundwater

Anotace: Cílem této bakalářské práce je příprava čtyř typů podzemních vod v laboratoři formou experimentu. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o vzniku chemismu podzemních vod. V experimentální části bylo vybráno 5 vzorků podzemních vod z terénu. Vzorky byly upraveny a byl vytvořen rovnovážný geochemický model. Podle geochemického modelu byly připraveny čtyři roztoky v laboratoři.

Abstract: This work focuses on preparation four types of underground waters in laboratory . The theoretical part presents an overview of basic data about formation a chemical compound underground water. Five samples of underground water from terrain were chosen in the experimental part. Samples were modified and the equated geochemical model was created. According to geochemical model four solutions were preparated.

Klíčová slova: podzemní voda, voda, chemické reakce, syntetická voda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz