Zuzana Humajová

Bakalářská práce

Strategie vybraných firiem pri vstupu na nemecky hovoriace trhy

Strategie vstupu vybraných firem na německy mluvící trhy
Anotace:
Cílem práce je popis a rozbor kroků, které dělali slovenská a česká společnost, načrtnutí jejich dosavadní strategie, a taktéž na základě různých analýz poskytnout určité doporučení, které by mohly jejich dosavadní strategii zlepšit a pomoci oběma společnostem v dalším působení na německy mluvících trzích.
Abstract:
The aim of bachelor thesis is describing and analyzing the steps that a Slovak and a Czech firm made, outlining their current strategy , as well as according to the various analysis provides some recommendations that could improve the prevailing strategy when entrying the German speaking markets
Abstract:
Cieľom práce je popis a rozbor krokov, ktoré robili jedna slovenská a jedna česká spoločnosť, načrtnutie ich doterajšej stratégie, ako aj na základe rôznych analýz poskytnúť určité odporúčania, ktoré by mohli ich doterajšiu stratégiu zlepšiť a pomôcť obom spoločnostiam v ďalšom pôsobení na nemecky hovoriacich trhoch.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Eva Švábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22170