Bc. Barbora Málková

Diplomová práce

Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu

Consumer hedonism and the search for happiness in a society of prosperity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá štěstím ve společnosti, ve které žijeme. Práce obsahuje přehled historického diskurzu pojmu štěstí. Dále reflektuje štěstí jako předmět vědeckého zkoumání konkrétně v oblastech ekonomie, psychologie a neurovědy. Značná část práce se věnuje vyobrazení štěstí v marketingové komunikaci, zejména představuje reklamní kampaň firmy Coca-cola s názvem Open Happiness. Práce dále představuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with happiness in the society in which we live. The thesis contains an overview of the historical discourse of the concept of happiness. It also reflects happiness as a subject of scientific research, specifically in the fields of economics, psychology and neuroscience. Much of the work is devoted to depicted happiness in marketing communication. In particular, the work presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Marketingová komunikace / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma